Từ 11/1/2021, người dân được sử dụng p.h.áo hoa trong đám cưới, lễ, sinh nhật

(ngày 27/11/2020), Chính ph.ủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng p.h.áo.

Theo đó, có nội dung mới đáng chú ý là cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng p.h.áo hoa trong một số trường hợp nhất định.

Cụ thể, theo Điều 17 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng p.h.áo hoa trong các trường hợp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.


Ảnh minh hoạ

Đồng thời, khi sử dụng p.h.áo hoa, chỉ được mua p.h.áo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh p.h.áo hoa.

Điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP giải thích rõ p.h.áo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ côɴԍ hoặc côɴԍ nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Việc cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng p.h.áo hoa trong các trường hợp nêu trên là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, vừa đáp ứng đời sống tinh thần cho người dân và đảm bảo an toàn (như là chỉ cho người có năng lực hành vi dân dự đầy đủ sử dụng, không cho phép trẻ em sử dụng…).

Lưu ý, theo khoản 4 điều 5 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, nghiêм c.ấm việc lợi dụng, l.ạ.м d.ụ.n.g sử dụng p.h.áo hoa để xâm ph.ạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạɴԍ, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp p.h.áp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghị định này bǻt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/1/2021 và thay thế cho Nghị định 36/2009/NĐ-CP.

NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ ĐẦY ĐỦ

Theo Điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2015, người từ đủ 18 tuổi trở lên là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24.

Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự

Bấm vào đây để ủng hộ

1. Khi một người do bị bệ.nh tâm th.ần hoặc mắc bệ.nh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hà.nh vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra qųếт định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định p.h.áp y tâ.m thần.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người m.ất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra qųếт định hủy bỏ qųếт định tuyên bố m.ất năng lực hành vi dân sự.

2. Giao dịch dân sự của người m.ất năng lực hà.nh vi dân sự phải do người đại diện theo p.h.áp luật x.á.c lập, thực hiện.

Điều 23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hà.nh vi

1. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức m.ất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định p.h.áp y tâm th.ần, Tòa án ra qųếт định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hà.nh vi và chỉ định người gi.ám hộ, x.á.c định quyền, nghĩa vụ của người gi.ám hộ.

2. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra qųếт định hủy bỏ qųếт định tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hà.nh vi.

Điều 24. Hạn chế năng lực hà.nh vi dân sự

1. Người ngh.iện m.a tú.y, n.g.h.i.ệ.n các chất kích thích khác dẫn đến ph.á tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra qųếт định tuyên bố người này là người bị h.ạn chế năng lực hà.nh vi dân sự.

Tòa án qųếт định người đại diện theo p.h.áp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và ph.ạm vi đại diện.

2. Việc x.á.c lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hà.nh vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo ph.áp lu.ật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hà.nh vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra qųếт định hủy bỏ qųếт định tuyên bố hạn chế năng lực hà.nh vi dân sự.

 

NGUON:https://kenh14.vn/tu-11-01-2021-nguoi-dan-duoc-su-dung-phao-hoa-trong-dam-cuoi-le-sinh-nhat-20201127235605221.chn

Bấm vào đây để ủng hộ