Thưởng Tết 2021 có thể không bằng tiền?

Từ 1/1/2021, Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, quy định nhiều điểm mới về lương thưởng với người lao động.

Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành côɴԍ việc của người lao động.

Ảnh minh họa

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động qųếт định và côɴԍ bố côɴԍ khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, từ ngày 1/1/2021, người sử dụng lao động được phép được thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác.

Ngoài tiền, người sử dụng lao động cũng có thể lựa chọn thưởng Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động bằng nhiều hình thức như các chuyến tham quan du lịch, vé tàu, xe để về quê hoặc các hiện vật có giá trị…

Bên cạnh đó, Luật Lao động 2019 cũng không bǻt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết Dương lịch. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động qųếт định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và phải được côɴԍ khai tại nơi làm việc./.

https://kenh14.vn/thuong-tet-2021-co-the-khong-bang-tien-20201207100810981.ch

BÀI VIẾT VỀ THƯỞNG TẾT NĂM 2019

Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019 vừa được Quốc hội thông qua thay thế cho Bộ luật Lao động 2012, trong đó nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương, tiền thưởng của người lao động được đề cập trong bộ luật này.

Bấm vào đây để ủng hộ

Những quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.

Trong bộ luật mới thông qua, Điều 104 quy định về “thưởng” thay vì “tiền thưởng”. Cụ thể, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành côɴԍ việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động qųếт định và côɴԍ bố côɴԍ khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, thay vì chỉ được thưởng cho người lao động bằng tiền, trong Bộ luật Lao động sửa đổi mới đã mở rộng các hình thức thưởng khác, cho phép người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật như chính hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp…

Tuy nhiên, điểm vẫn giữ nguyên về quy định thưởng của cả hai bộ luật mới thông qua và Bộ luật Lao động 2012 là không yêu cầu người sử dụng lao động bǻt buộc phải thưởng Tết, thưởng vào các ngày lễ khác cho người lao động.

Trong khi đó, Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành côɴԍ việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động qųếт định và côɴԍ bố côɴԍ khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Trước đó, theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 bằng khoảng 1 tháng lương là 6,31 triệu đồng/người, tăng 11,4% so với năm 2018 (năm 2018 là 5,527 triệu đồng/người).

Tiền thưởng dù không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bǻt buộc phải trả cho người lao động, nhưng thống kê cho thấy, đến nay hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng Tết cho người lao động, chỉ trừ một số trường hợp cực kỳ khó khăn.

https://laodong.vn/cong-doan/thuong-tet-co-the-bang-hien-vat-thay-vi-tien-tu-nam-2021-772677.ld

Bấm vào đây để ủng hộ