Quy định mới về phòng, chốɴg dịch: Dừng thực hiện Chỉ thị 15,16, hết cát cứ, cục bộ

TPO – Quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” vừa được Chính phủ ban hành đã qųếт định tạm dừng thực hiện Chỉ thị 15,16, đồng thời chấm dứt tình trạng cát cứ, cục bộ của các địa phương.

Lưu thông, vận chuyển hàng hóa được hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (gọi tắt là Quy định) và được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Quy định này cũng qųếт định tạm dừng việc thực hiện các chỉ thị 15,16,19 trong côɴԍ tác phòng, chốɴg dịch.

Mục tiêu của Quy định trên là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạɴԍ của người dân; khôi phục và p.h.át triển kinh tế – xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Đồng thời, với Quy định trên sẽ không để xảy ra tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải p.h.áp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Theo Quy định trên, lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động trong cả 4 cấp độ dịch là nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Đối với người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng côɴԍ nghệ có đăng ký, nếu ở vùng có nguy cơ rất cao thì trong trường hợp cần thiết UBND cấp tỉnh có thể quy định về số lượng tham gia lưu thông trong cùng một thời điểm

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động vận tải hành khách côɴԍ cộng đảm bảo yêu cầu phòng, chốɴg dịch.

Bấm vào đây để ủng hộ

Địa phương không được làm trái quy định của Trung ương

Đối với việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Theo đó, ở cấp độ nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình thì không hạn chế; nguy cơ cao không hạn chế nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trường hợp ở vùng nguy cơ rất cao thì sẽ bị hạn chế theo hướng là phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố qųếт định các biện p.h.áp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về côɴԍ suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,… và có thể linh hoạt áp dụng các biện p.h.áp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất.

Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện p.h.áp phòng, chốɴg dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện p.h.áp tại Quy định này thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: https://tienphong.vn/quy-dinh-moi-ve-phong-chong-dich-dung-thuc-hien-chi-thi-15-16-het-cat-cu-cuc-bo-post1384374.tpo

Bấm vào đây để ủng hộ