Hình ảnh t.a.ng l.ễ của c.ố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ

Đ.á.m t.a.ng của nữ nghệ sĩ được diễn ra vào sáng ngày 12/10 tại Mỹ (13/10 tại Việt Nam). Những hình ảnh tại đây càng khiến khán giả đ.a.u x.ót, ngh.ẹ.n ng.ào.

Hơn 0h00 ngày 13/10 theo giờ Việt Nam, chiếc xe chở phầ.n tr.o c.ố.t của Phi Nhung đã r.ời T.ị.nh x.á Gi.á.c An đến ch.ù.a Huệ Quang, Santa Ana, California. Đoàn xe dạo vòng quanh khu Little Saigon, đưa Phi Nhung đi thăm lại những nơi qu.en th.uộc khi cô c.ò.n s.ố.ng.


Xe đưa Phi Nhung dạo một vòng Little Saigon trước khi đến nơi l.àm t.a.ng l.ễ. (Ảnh: Đức Tân)

Đến 0h50 theo giờ Việt Nam, xe chở d.i c.ố.t c.ố nghệ sĩ Phi Nhung đã đến ch.ù.a Huệ Quang, California. Rất nhiều khán giả đã có mặt trước ch.ù.a gọi tên và đ.ư.a t.i.ễn Phi Nhung. Wendy Phạm – con gái r.uột Phi Nhung đ.ộ.i kh.ăn t.a.n.g, m.ặc á.o d.ài đ.en và ô.m tr.o c.ố.t của mẹ vào ch.ù.a để làm t.a.n.g l.ễ.


Gia đình Phi Nhung t.iến vào nơi t.ổ ch.ức l.ễ t.a.ng. (Ảnh: Đức Tân)


Trước ch.ù.a nơi tổ ch.ứ.c t.a.ng l.ễ. (Ảnh: Chụp màn hình)

1h17 phút theo giờ Việt Nam, l.ễ c.ầ.u s.iêu và l.ễ ph.á.t t.a.ng chính thức diễn ra. Hàng người m.ặc đ.ồ đe.n ngồi trong không gi.an t.a.ng l.ễ tr.ang ngh.iêm, đ.ư.ợm b.uồn khiến ai nấy cũng x.ót x.a.

Đại diện Trung tâm Thúy Nga: “Chỉ c.ầ.u mong h.ư.ơng h.ồn của Phi Nhung s.ớm về c.õ.i v.ĩnh h.ằng.”


Không gian nơi t.ổ ch.ứ.c t.a.ng lễ. (Ảnh: Đức Tân)

Ca sĩ Mạnh Quỳnh – người bạn thân hơn 20 năm của Phi Nhung ph.át b.iểu trong l.ễ t.a.ng. Nam ca sĩ chia sẻ “Đến bây giờ tôi không ng.ờ rằng đứng đây t.ư.ởng n.iệm một người mà s.uốt c.u.ộc đ.ờ.i có ý nghĩa rất l.ớn với Mạnh Quỳnh. Đối với Mạnh Quỳnh không có gì d.iễn t.ả hết được.

Phi Nhung như th.ể s.i.nh ra c.ả đ.ời dành cho c.ông ch.úng. Cô ấy h.y s.i.nh cả hạnh phúc vì mọi người. Trên tay Phi Nhung chưa bao giờ đ.eo một ch.iếc nh.ẫn, đ.ồng đ.ồ v.àng, h.àng hiệu, nếu mà nói Phi Nhung tr.ụ.c l.ợ.i cho bản thân thì người đó nên vào ch.ù.a đ.ể s.á.m h.ố.i.”

Bấm vào đây để ủng hộ


Mạnh Quỳnh th.ất th.ầ.n, cho biết kh.ó.c suốt những ngày qua. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mạnh Quỳnh gửi lời x.in l.ỗi Wendy Phạm: “Chú Quỳnh xin lỗi con vì chú v.ô d.ụng, chú không ch.e ch.ở và b.ả.o b.ọ.c được cho mẹ con.” Cuối bài ph.át b.iểu, Mạnh Quỳnh gửi g.ắm người tr.i k.ỷ: “Phi Nhung hãy a.n ng.h.ỉ. I love you”.


Trizzie Phương Trinh .hứa trở thành chị r.uột của Phi Nhung. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trizzie Phương Trinh đ.ại d.iện cho gia đình với lời ph.át b.iểu x.úc đ.ộng dành cho Phi Nhung. Cô s.uýt kh.ó.c thành tiếng khi gọi nữ ca sĩ quá c.ố là em r.uột. Cô h.ứa sẽ ch.e ch.ở, b.ả.o b.ọc Wendy Phạm, x.oa d.ịu những n.ỗi o.an ứ.c để nữ ca sĩ được a.n ng.h.ỉ.

Buổi lễ tiếp t.ục diễn ra, Wendy Phạm và chồng con đ.ội kh.ă.n t.a.ng, cùng nhau d.â.ng c.ơ.m c.ú.ng Phi Nhung. Gia đình Phi Nhung n.én đ.au b.uồn để đ.ưa t.i.ễn c.ố ca sĩ. Trong khi đó, hình ảnh con trai của Wendy ng.ơ ng.á.c trong đ.á.m t.a.ng của bà ngoại g.â.y x.ó.t x.a.

3h30 theo giờ Việt Nam, nhiều văn nghệ sĩ đã đến th.ắ.p nh.a.ng chào v.ĩ.nh b.iệt Phi Nhung. Vợ chồng Wendy Phạm cùng anh họ c.ố ca sĩ Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh đ.ứng đ.ón kh.ách đ.ến v.iếng. Gia đình m.iễn nh.ận v.ò.ng h.oa, thay vào đó s.ố t.i.ền ph.úng đ.iếu sẽ được đ.ưa vào qu.ỹ t.ừ thiện Phi Nhung – Wendy, sẽ thực hiện theo t.â.m ng.u.yện là l.ập một trường Việt ngữ tại T.ị.nh x.á G.iá.c An.

Theo thông tin t.ừ c.á.o ph.ó, l.ễ c.ầ.u s.i.êu và ph.á.t t.a.ng diễn ra từ lúc 11 giờ sáng, th.ă.m v.iếng diễn ra t.ừ lúc 1 giờ trưa đến 7h30 tối, 4 giờ chiều diễn ra chương trình v.ăn ngh.ệ t.ư.ởng n.iệm, ngh.i th.ứ.c t.ư.ởng n.i.ệm và đ.ố.t n.ế.n là 7 giờ tối theo giờ Mỹ.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bấm vào đây để ủng hộ