C.ô.ng a.n, b.ộ đ.ộ.i giúp một s.ả.n ph.ụ ‘v.ư.ợt c.ạ.n’ ngay v.ỉ.a hè TP.HCM

Một câu chuyện quá đ.ỗ.i bấ.t ng.ờ, trong một t.ình h.uống b.ấ.t kh.ả kh.á.ng vào r.ạ.ng sáng 29.8 ở Q.Bình Tân (TP.HCM). Đó là ch.iến s.ĩ c.ô.ng a.n, b.ộ đ.ộ.i đã cùng một s.ố người khác giúp s.ả.n ph.ụ “v.ư.ợt c.ạ.n” th.à.nh c.ô.ng ngay b.ên v.ỉ.a hè.


C.ô.ng a.n, b.ộ đ.ộ.i t.ình ng.uyện ch.ố.ng d.ịch, th.a.m gia đ.ỡ đ.ẻ s.ả.n ph.ụ ngay bên đường ph.ố TP.HCM

Theo đó, trong c.a tr.ự.c đêm 28, r.ạ.ng sáng 29.8, anh Nguyễn Văn Tĩnh, lớp CSHS-LT26, Tr.ường ĐH C.ả.nh s.á.t Nh.â.n d.â.n (đ.ó.ng tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) tr.ự.c tại L.iên kh.u 5 – 6, P.Bình Hư.ng H.òa B, Q.Bình Tân.

Vào khoảng 5 gi.ờ 30 ph.út sáng nay, khi đang làm nh.iệm v.ụ tại ch.ố.t g.á.c ph.ò.ng ch.ố.ng d.ịch Covid-19, có một th.a.i ph.ụ ch.u.yển d.ạ, được người nhà ch.ở b.ằ.ng xe máy, xin được qua ch.ố.t đi s.i.nh gấp.

Ngay l.ậ.p t.ứ.c, anh Tĩnh cùng với anh Đỗ Vũ Thắng (th.uộc đ.ơ.n v.ị Trung đ.o.àn Gia Định), là b.ộ đ.ộ.i t.ì.nh ng.uyện ch.ố.n.g d.ịch, đã nhanh ch.óng h.ỗ tr.ợ ch.ở th.a.i ph.ụ đi c.ấ.p c.ứ.u. Trên đường đi (c.á.ch ch.ố.t tr.ự.c không xa) thì th.a.i ph.ụ ch.u.yển d.ạ và s.i.nh c.o.n.

Trước t.ì.nh h.u.ống b.ấ.t kh.ả kh.á.ng này, anh Tĩnh đã nh.iệt t.ình, k.ịp th.ờ.i đ.ỡ đ.ẻ giúp th.a.i ph.ụ v.ư.ợt c.ạ.n thành c.ô.ng.

Bấm vào đây để ủng hộ

Qu.á t.rì.nh dừ.ng lại s.i.nh con b.ên đường, th.a.i ph.ụ cùng các anh c.ô.ng a.n, b.ộ đ.ộ.i trên được anh Phan Thanh Sơn (Lớp CSHS-LT2, Tr.ường ĐH C.ả.nh s.á.t Nh.â.n d.â.n) đang th.ự.c h.i.ện nh.i.ệm v.ụ ch.ố.t ch.ặ.n, k.iểm s.o.át tại P.Bình Hư.ng H.òa A (Q.Bình Tân) tới t.rợ g.iú.p, ứ.ng c.ứ.u.

Sau đó, các anh c.ô.ng a.n, b.ộ đ.ộ.i đã gọi xe c.ấ.p c.ứ.u ch.ở th.a.i ph.ụ và em bé đi b.ệ.nh v.iện.

Trước đó, thự.c h.i.ện ch.ủ tr.ư.ơng của B.ộ C.ô.ng a.n, Tr.ường ĐH C.ả.nh s.á.t Nh.â.n d.â.n đã t.ă.ng c.ư.ờng, ch.i v.i.ện l.ự.c l.ượng cho C.ô.ng a.n Q.Bình Tân để ph.ụ.c v.ụ cho c.ô.ng t.á.c đ.ả.m b.ả.o a.n n.i.nh tr.ậ.t t.ự và ph.ò.ng ch.ống d.ịch Covid-19 trên đ.ịa b.à.n TP.HCM.

Theo B.á.o Thanh Niên

Bấm vào đây để ủng hộ