Tác giả: tintuc.vn

Posted in Cộng Đồng Mạng

Con t.ừ Sài Gòn về thẳng khu c.á.ch l.y, bố mẹ chờ để nhìn cho đỡ nhớ

Con t.ừ Sài Gòn về quê tr.á.nh d.ị.ch phải đi thẳ.ng tới kh.u c.á.ch l.y t.ậ.p tr.u.ng. Bố mẹ vì quá nhớ, không còn c.á.ch nào khác đ.à.nh đ.ứ.ng trước c.ử.a chờ đ.o.àn để nh.ì.n một tí. Theo qu.y đ.ị.nh tại Nghệ A.n, người trở…

Continue Reading
Posted in Cộng Đồng Mạng

Nữ l.a.o c.ô.ng bị c.ư.ớp ở Hà Nội đã được tặng 3 chiếc xe máy mới

Sau s.ự việc bị nh.ó.m c.ô.n đ.ồ ch.ặ.n đ.ầ.u, c.ư.ớp xe một c.á.ch t.á.o t.ợ.n, nữ c.ô.ng nhân m.ô.i tr.ư.ờng đã nhận được s.ự giúp đỡ vô cùng ấ.m á.p t.ừ m.ạ.nh thư.ờng qu.â.n. Ngày hôm qua (3/8), d.ư l.u.ậ.n không kh.ỏ.i b.ứ.c x.ú.c x.u.ng…

Continue Reading
Posted in Xã Hội

C.á.n b.ộ tr.ự.c ch.ố.t ng.ấ.t x.ỉ.u gi.ữa đường dưới cái n.ắ.ng g.ắ.t – kho.ảnh kh.ắ.c khiế.n nhiều người x.ó.t x.a

Một ph.ầ.n d.i.ễn b.i.ế.n đã được c.amera a.n n.inh nhà dân gh.i l.ạ.i vào trưa ngày h.ô.m n.a.y (4/8). D.ị.ch C.ovid đang d.i.ễn b.i.ến c.ă.ng th.ẳ.ng ở nhiều nơi trên cả nước. các l.ự.c lư.ợng ch.ứ.c n.ă.ng đang ng.ày đ.ê.m g.ồ.ng mình ch.ố.ng d.ị.ch. Không…

Continue Reading
Posted in Xã Hội

Chồng bị ph.ạ.t vì ra đ.ư.ờng v.ô c.ớ, vợ x.ô.ng vào đ.á.nh c.ô.n.g a.n để gi.ả.i v.â.y

Ngày 4/8, C.ô.n.g a.n huyện P.h.ú Tân, tỉnh A.n Gi.a.ng cho biết, đang t.ạ.m gi.ữ h.ì.nh s.ự đ.ố.i t.ư.ợng Trần Thị T.u.yền (42 t.u.ổi, ng.ụ ấ.p H.ò.a Hưng 1, xã H.ò.a Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh A.n Giang) về h.à.nh v.i “Ch.ố.ng người th.i h.à.nh…

Continue Reading
Posted in Thời Sự

Bé gái qu.a đ.ờ.i t.ừ t.ầ.ng 12 ở Linh Đàm ở cùng bố d.ư.ợng và mẹ đ.ẻ

Bé gái r.ơ.i t.ừ t.ầ.ng 12 tòa nhà HH4C Linh Đàm qu.a đ.ờ.i, ở cùng bố d.ư.ợng và mẹ đ.ẻ. Ph.át hi.ện nhiều đi.ểm ngh.i v.ấ.n bố đ.ẻ nhờ l.ự.c lư.ợng ch.ứ.c nă.n.g đi.ều tr.a làm r.õ v.ụ v.i.ệc. Vào kho.ảng 23h30 ph.ú.t ngày 03/08,…

Continue Reading
Posted in Thời Sự

B.á.o Nh.ậ.t c.ô.ng b.ố ng.u.yên nh.ân t.ử v.o.ng của n.ạ.n nh.â.n người V.i.ệt bị s.á.t h.ạ.i ở Osaka, t.i.ết l.ộ quần áo ngh.i ph.ạ.m dí.nh m.á.u

H.ã.n.g tin Fuji (FNN – N.hậ.t B.ả.n) ngày 4/8 đã đ.ư.a ti.n về ngu.y.ên nh.â.n t.ử v.o.ng của nam thanh niên người V.i.ệt b.ị đ.á.nh đ.ậ.p và d.ì.m x.u.ống k.ê.nh Dotonbori ở Minami, Osaka hôm 2/8. D.ẫ.n ng.u.ồn b.á.o c.á.o gi.á.m đ.ị.nh ph.á.p y của…

Continue Reading
Posted in Xã Hội

Chiếc xe 0 đồ.ng của mẹ 1 con tặng người đi b.ộ về quê trá.nh dị.ch

Thươ.ng cả.m cho những ho.àn cả.nh khó khăn phải đi b.ộ về quê trá.nh dị.ch, chị N.T.T. ở Phú Yên đã tặng lại chiếc xe máy mình đang s.ử dụng cho người th.ực s.ự c.ầ.n. Mới đây trên m.ạ.ng xã hội đã xu.ất hi.ện bài…

Continue Reading
Posted in Xã Hội

Con r.ơi t.ừ tầng cao chung c.ư HH Linh Đàm xuống đ.ấ.t t.ử v.o.ng, người mẹ gà.o khó.c thả.m thi.ết

Ảnh minh họa. Trong lúc ba.n quả.n l.ý toà nhà cùng lự.c lư.ợ.ng ch.ứ.c nă.ng g.õ cửa từng nhà để hỏi về tun.g tí.ch bé gái rơi t.ừ tầng ca.o xuống đất t.ử v.o.ng, người mẹ xem qua ảnh nh.ậ.n ra con gái g.à.o khó.c…

Continue Reading
Posted in Xã Hội

Nhóm c.ô.n đ.ồ chặ.n đư.ờng, cư.ớ.p xe m.ặ.c cho nữ c.ô.ng nhân m.ô.i tr.ư.ờng va.n khó.c thả.m thi.ết

L.ợ.i dụ.ng th.ời đ.iểm r.ạ.ng sáng, đường v.ắ.ng, nhóm c.ô.n đ.ồ đã có hà.nh v.i cư.ớp t.á.o tợ.n khi.ến d.ư l.u.ậ.n v.ô cùng b.ứ.c x.ú.c. Mới đây, trên m.ạ.ng xã hội xu.ất hi.ện đo.ạn c.lip gh.i lại v.ụ cư.ớp x.ả.y r.a vào 3h sáng ngày…

Continue Reading
Posted in Đời Sống

Mẹ già hơn 30 năm t.ầ.n tả.o nuôi đứ.a con không bao giờ lớn

Cô gái 31 tu.ổi ch.ỉ nặng 13kg và cao 70cm, “mắ.c k.ẹ.t” trong hình hà.i đứ.a trẻ lên 2 được mẹ già ch.ă.m s.ó.c, thư.ơng y.ê.u hết m.ự.c vì biết con chịu nhiều thi.ệt th.ò.i. Đó là câu chuyện về bà mẹ T.T.N và đứa…

Continue Reading